Atas Langit Masih ada Langit

Di atas langit ada langit.

Demikian peribahasa mengatakan. Setinggi apapun kedudukan seseorang, tidak lebih tinggi daripada kedudukan seorang Nabi. Sedangkan Nabi Musa Alaihissalam saja menuntut ilmu kepada Khidhr karena kenyataannya Khidhr lebih berilmu daripada dirinya.

Atau Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam yang mau menuruti pendapat Salman Al Farisi sewaktu perang Khandaq.

Rabbi Zidni ilma, Ya Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Doa yang menjadi bukti bahwa menuntut ilmu hingga maut menjemput adalah sunnah orang-orang saleh.

Tidak hanya belajar dalam artian menambah pengetahuan melalui buku atau menuntut ilmu kepada guru, tapi juga sampai level berdoa kepada Allah agar menambahkan ilmu kepada dirinya.

Ini menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat.